Aus der Chamber

Wann een dovun ausgeet datt d’Hausdéiere virum Staupe-Virus geschützt sinn, wat gedenkt d’Regierung ze ënnerhuele fir ze verhënneren datt e groussen Deel vun der Fuusspopulatioun qualvoll um Staupe-Virus stierft?

Här President,   Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro den Här Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung  an un d’Madamm Ëmweltminister weider ze leeden. Gëschter war an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro gewuer ze ginn datt vu 35 Fuuss-Kadaveren der 18 positiv op de Staupe-Virus getest goufen. Dëse Virus, deen oft déidlech ...

Weider liesen

Wéi ass de Fortschrëtt vum „Dossier de soins partagé“ (DSP) 

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d‘Madamm Gesondheetsminister an den Här Minister fir sozial Sécherheet weider ze leeden. Enn Dezember 2019 ass d’Testphase vum digitale Patientendossier „Dossier de soins partagé“ (DSP) clôturéiert ginn. Säit Januar 2020 gëtt den DSP generell agesat an am Oktober 2020 gouf eng ...

Weider liesen

Gëtt et an eise Police-Kommissariater eng Accès-Kontroll an eng Méiglechkeet d’Visiteuren op Waffen ze kontrolléieren, esou änlech wéi et bei de Geriichter funktionéiert?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet weider ze leeden. No engem rezente Virfall an engem Police-Kommissariat a Frankräich bäi deem eng administrativ Agentin ëmbruecht gouf, gëtt an eisem Nopeschland vill iwwer d’Sécurisation vun de Kommissariater diskutéiert. An dësem Kontext géif ech gäre ...

Weider liesen

Wéini ass geplangt dass de Centre médico-sportif zu Jonglënster erëm opgeet?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Sportminister an un d’Madamm Minister fir Gesondheet weider ze leeden. De Centre médico-sportif zu Jonglënster huet bis zur Covid-bedéngter Fermeture lescht Joer groussen Zoulaf kannt vu Sportler aus den Nopeschgemengen an aus dem Kanton Iechternach. Säit dëse regionale Centre ...

Weider liesen

Gëtt et eng kloer Consigne wéini Patienten déi COVID positiv getest sinn sech dierfen impfe loossen?

Här President, Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un den d’Madamm Minister fir Gesondheet weider ze leeden. Mengen Informatiounen no kréie Patienten déi Covid positiv sinn an dann eng Invitatioun fir hir Covid-Impfung kréien, oft ënnerschiddlech Informatioune vun hiren Doktere wéi op der Santé-Hotline. Esou kënnt et wuel ëfters vir ...

Weider liesen

Wat sinn d’Grënn dofir datt eng grouss Majoritéit vun de Prisonéier refuséiert sech impfen ze loossen ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Gesondheet an un d’Madamm Justizminister weider ze leeden. Rezent goufen et eng Rei Covid-Infektiounen am Prisong zu Schraasseg an et goufen Informatiounen dozou datt eng grousse Majoritéit vun de Prisonéier refuséiert sech impfen ze loossen. Aus dëse Grënn wollt ech ...

Weider liesen

Virum Hannergrond vun der aktueller sanitärer Kris, mengt d’Regierung net datt et evident ass vir d’réserve sanitaire, zu där d’médécins-vétérinaires gehéieren, zu all Moment asazbereet ze halen, an dës an deem Sënn prioritär ze impfen ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsministesch weider ze leeden.   D’ médecins-vétérinaires sinn zanter Enn Mäerz 2020 obligatoresch en tant que professionnels de santé  Deel vun der réserve sanitaire, An deem Kontext sinn d’médecins-vétérinaires 2020 och an de centres avancés deployéiert ...

Weider liesen

Huet d’CNPD, déi fir den Dateschutz zu Lëtzebuerg zoustänneg ass, konkret Demarchen ënnerholl wat d’Donnéeën vun den 188.00 Lëtzebuergesche Facebook Notzer déi geklaut goufen ugeet ? Wa jo, wéi eng sinn dat ?

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 84 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question urgente à Monsieur le Ministre des Communications et des Médias. Il a été révélé récemment dans les médias que les données personnelles de plus de 188.000 comptes Facebook luxembourgeois ont été mises à disposition ...

Weider liesen

Wéi vill Demanden fir Openthaltsgeneemegungen opgrond vun haislecher Gewalt komme pro Joer beim Ministère eran ?

Gemäß Artikel 83 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer bitten wir Sie, die parlamentarische Anfrage an den Herrn Minister für Immigration und Asyl weiterzuleiten. In einem rezent erschienen Artikel von reporter.lu wurde die Umsetzung der Istanbuler Konvention im luxemburgischen Immigrations-und Asylrecht anaylisiert. Durch die Ratifizierung der Istanbuler Konvention am 18. Juli 2018 wurde das ...

Weider liesen

Kann den Här Minister eis eng Lëscht vu weideren Déngschtwunnenge vun der Police uechter d’Land virleeën, déi och eidel stinn? Zanter wéini an aus wéi engem Grond?

är President, Esou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Bauteminister an un den Här Finanzminister weiderzeleeden. Eisen Informatiounen no gëtt et zu Colmer-Bierg Déngschtwunnengen vun der Police, déi zanter Joren eidel stinn. Wéinst der Penurie u sozialem Wunnraum am Beräich vum Logement locatif am Besonneschen an am Kontext vu Wunnraum am ...

Weider liesen