Aus der Chamber

Wéi vill Persoune sëtzen zu Lëtzebuerg aktuell an Untersuchungshaft?

Här President,   Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Froen un d’Madamm Justizministesch weiderzeleeden. Zu Lëtzebuerg ginn et gewësse Konditiounen déi mussen erfëllt sinn, fir dass eng Persoun an Untersuchungshaft komme ka bis zur Condamnatioun. Dëst bréngt mat sech, dass mir zu Lëtzebuerg eng héisch Unzuel u Leit an der Untersuchungshaft hunn. Eng ...

Weider liesen

Kann een zu Lëtzebuerg och eng Hausse vun den Prescriptiounen vun psychotropeschen, antipsychoteschen an hypnoteschen Medikamenter an och vun Psychostimulanten bei Kanner a Jugendlechen feststellen ?

Här President, Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d‘Madamm Gesondheetsministesch weiderzeleeden. An engem Rapport vum franséischen Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) warnt dësen virun enger Hausse vun psychotropeschen Medikamenter (Medikamenter déi d’Aktivitéit vum Gehier veränneren) bei Kanner tëscht 6-17 Joer. Vill ...

Weider liesen

Wat sinn aktuell d’Delaien, fir eng Autorisatioun vun der CNS fir een dréngenden operativen Agrëff am Ausland ze kréien?

Här President,   Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir sozial Sécherheet ze stellen. Am Januar 2022 hate mir Iech an enger mëndlecher Fro op ee Fall vun engem Patient higewisen, deen d’Urgence misst am Ausland operéiert ginn, d’Suen fir des Operatioun awer selwer huet misse virstrecken, well d’Autorisatioun vun der CNS ...

Weider liesen

Kënne fir speziell Eventer (fir e gudden Zweck oder fir eng ëffentlech Institutioun) d´Taxen, wéi beispillsweis déi vun de Parkingen erlooss ginn?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Inneministesch an den Här Minister fir Mobilitéit weider ze leeden. Aktuell befaasst sech d´Bezierksgeriicht zu Dikrech mat enger Affär, wou eng Infrastrukturtaxe fir eng Baugeneemegung an der Gemeng Wäiswampech net verrechent ginn ass. Eng Derogatioun zum Taxereglement hätt missten am ...

Weider liesen

Bei wichtege medezineschen Traitementer déi wärend enger Zäit musse widderholl ginn, huet eng verséchert Persoun en Taxitransport zu Gutt. Firwat kommen hei oft nach Fraisen op de Patient duer déi dëse selwer droe muss ?

Här President,   Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir sozial Sécherheet weiderzeleeden.   Eng verséchert Persoun huet am Fall vun engem Traitement dat wärend enger Zäit muss widderholl ginn (wéi zB. Chimiotherapie, Radiotherapie an Dialyse) en Taxitransport zu Gutt, deen vun der CNS iwwerholl gëtt, ënnert der ...

Weider liesen

Sollen um Site zu Dräibuer an Zukunft weiderhin CSEE an UNISEC bestoen, oder awer just d‘UNISEC?

Här President, Esou wéi den Artikel 81 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Drénglechkeetsfro un den d’Madamm Justizministesch an un den Här Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend weiderzeleeden.   Den 29. Mäerz 2022 ass, an enger gemeinsamer Reunioun vun der Justizkommissioun an der Educatiounskommissioun zu de Gesetzprojeten zum Jugendschutz an dem Jugendstrofrecht, ...

Weider liesen

Wéi kéint d’Kooperatioun vu potentielle jonke Stroftäter mat der Police encouragéiert ginn?

Här President,   Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Justizministesch weiderzeleeden.   De Jugendschutz an d’Jugendstrofrecht zu Lëtzebuerg gesäit, am Kader vun eventuelle Strofdoten, eng rei Schutzmesure fir Jonker vir. Sou zum Beispill wann de genauen Alter vun engem Jonken, deen net zu Lëtzebuerg registréiert ass, muss ...

Weider liesen

FIRWAT INFORMÉIERT D’REGIERUNG D’LEIT NET KONSEQUENT DRIWWER, DASS D’STROOSS TËSCHT ONSDORF AN TAWER, NO LAANGEN AARBECHTEN RËM OP ASS, AN ALS AUSWÄICHMÉIGLECHKEET DÉNGE KANN?

Här President, Esou wéi den Artikel 81 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Drénglechkeetsfro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weiderzeleeden.   D’Wuermerbréck tëscht Wëncher a Wuermer a Richtung Lëtzebuerg ass zënter leschtem Mëttwoch gespaart. Dofir wäiche vill Frontalieren op d’Wellenerbréck aus, oder probéieren iwwert d‘Josef-Schnuch ...

Weider liesen

Huet d’Regierung geplangt, d’Käschtestruktur vun de Biogasanlagen ze analyséieren an d’Tarifikatioun vun der Gasasepisung unzepassen?

Här President,   Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Energie ze stellen. Am Kader vun den Diskussiounen iwwert d’Zukunft vun de Biogasanlagen zu Lëtzebuerg maachen sech besonnesch d’Bedreiwer vun den Anlagen, déi Biomethan an d’Netz aspeisen, Suergen. Wéi Am Artikel vum Lëtzebuerger Wort vum 25. Februar 2023 nozeliesen ...

Weider liesen

Wéi vill Fäll vu Verspéidungen duerch den Adapto-Service sinn et am Joer 2022 ginn?

Här President,   Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Mobilitéit an Ëffentlech Aarbechten weiderzeleeden. Eisen Informatiounen no kënnt et beim Adapto-Service fir Leit mat ageschränkter Mobilitéit ëfters zu diverse Problemer. Déi Leit, déi an hirem Alldag op dës spezifesch Transport-Offer op Demande ugewise sinn, kommen zum ...

Weider liesen