Léon Gloden

Stëmmt et, dass nach keng Congésufroe fir 2023 beim CGDIS accordéiert goufen? Wa jo, aus wéi enge Grënn?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro zum CGDIS un d’Madamm Inneministesch weider ze leeden. D’Madamm Ministesch huet rezent erkläert, dass zënter Ufank des Jores zwou Persounen d’Noutruffzentral 112 verlooss hunn. Weiderhin hätt eng weider Persoun wësse gedoen, datt se wéilt den 112 verloossen. Eisen Informatiounen no hätten awer ...

Weider liesen

Ass d’Regierung op Grond vun de villen Suergen a Reklamatiounen vun de Bierger an de betraffenen Gemengen bereet, Upassungen bei der geplangter Naturschutzzone virzehuelen?

Här President,   Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Ëmweltministesch an un den Här Landwirtschaftsminister weiderzeleeden.   D’Naturschutzgesetz gesäit am Artikel 41 vir, dat am nationalen Interessi Naturschutzzonen kënnen iwwert e groussherzoglech Reglement ausgewise ginn, nodeems de Staatsrot säin Avis ofginn huet. An deem ...

Weider liesen

Wéinst schwieregen Aarbechtskonditiounen a mangelnde Karriärsperspektiven wëllen eisen Informatiounen no vill Leit de CGDIS, a besonnesch den 112, verloossen. Wéi wäert an Zukunft verhënnert ginn, dass weider Agente vum 112 de CGDIS wëlle verloossen?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro zum CGDIS un d’Madamm Inneministesch weider ze leeden. Am Moment lafe weider Rekrutementskampagne beim CGDIS. Laut eisen Informatioune ginn et op der anerer Säit och vill Leit, déi de CGDIS, a besonnesch den 112, wéilte verloossen. Grond wiere virun allem déi schwiereg Aarbechtskonditiounen a ...

Weider liesen

Est-ce que Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale compte intervenir pour que les bureaux de la CNS à Grevenmacher soient ouverts plus souvent ?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale. Selon mes informations, les bureaux de la CNS à Grevenmacher ne sont ouverts, depuis un certain temps, que 2 jours par semaine. Or dans d’autres localités, les bureaux sont ...

Weider liesen

Ass Madamm Minister gewëllt den Ofwaassersyndikater eng finanziell Ënnerstëtzung betreffend déi héisch Stroumrechnungen zoukommen ze loossen?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit bieden ech Iech dës parlamentaresch Fro iwwert steigend Energiekäschte bei den Ofwaassersyndikater un Madamm Inneminister weider ze leeden. Déi aktuell Präisdeierecht am Beräich vun der Energie trëfft net nëmme Privatleit a Betriber, och ëffentlech Träger wéi d’Ofwaassersyndikater wäerte Problemer kréie fir déi ëmmer méi deier ...

Weider liesen

Sollen Elteren di eng allocation chômage kréien och weiderhi vum congé parental ausgeschloss ginn?

Monsieur le Président,   Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Famille et de l’Intégration et à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire.   D’après la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), le droit à un congé parental est « un droit social de ...

Weider liesen

Sachant qu’il est difficile de surveiller le site autour de la structure ABRIGADO, a-t-on déjà réalisé des études en vue de renforcer la surveillance et la sécurité de cette structure?

Monsieur le Président, Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaitons poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure. D’après le rapport d’activités de 2021 de la police grand-ducale, la structure et les environs du salon de consommation ABRIGADO à Bonnevoie ont pu être utilisés par des narcotrafiquants ...

Weider liesen

Mengt den Här Minister, dass d´Iwwerlaaschtung vun der Unisec laangfristeg gesinn e grousse Problem ass?

Här President, Esou ewéi den Artikel 81 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës dréngend parlamentaresch Fro zu mannerjärege Gewalttäter un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet weiderzeleeden. Laut engem Artikel aus dem Luxemburger Wort ginn et ëmmer méi jugendlech Banden, déi sech organiséiere fir Gewalt vis-à-vis vun hire Matmënschen auszeüben. Et geet dorëm, den Affer schwéier Blessuren ...

Weider liesen

Wéi sollen d´Policebeamten tëschent CBD-Produiten a Marihuana ënnerscheede kënnen?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet weider ze leeden. An de leschter Joren sinn ëmmer méi Butteker bei eis am Land opgemaach ginn, déi Cannabidiol-Produit´en (CBD) verkafen. Doduerch ass vill CBD, dee jo legal ass, am Ëmlaf an et ass fir d´Beamten vun der Police onméiglech, dës Produit´en ...

Weider liesen

Wéi kann een Attacken a Menacen op d’Personal vum CPL verhënneren ?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 81 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question urgente à Madame la Ministre de la Justice et à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure. D’après un communiqué de presse diffusé ce 30 juin 2022 par l’Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg, six ...

Weider liesen