Bezierkscomité

D’Memberen vum CSV-Bezierkscomité am Osten

 

Président
Max
Hengel
Vice-Président
Sascha
Hipp
Stéphanie
Weydert
Secrétaire
Christophe
Origer
Secrétaire adjoint
Jean
Boden
Jean-Pierre
Hoffmann
Trésorier
Gérard
Bichler
Membre
Charles
Bingen
Pol
Breser
Martine
Cognioul-Loos
Patrick
Dosseray
Frank
Dumont
Solange
Dumont-Binsfeld
Ricardo
Fernandes Marques
Johny
Gaspard
Léon
Gloden
Mike
Greiveldinger
Françoise
Hetto-Gaasch
Mireille
Hinkel-Tadaszak
Steve
Hopp
Sandra
Klaty
Alberto
Kunkel
Joelle
Lelong
Octavie
Modert
Louis
Oberhag
Ady
Richard
Marc
Ries
Jo
Risch
Raoul
Scholtes
Olafur
Sigurdsson
Metty
Steinmetz
Claudine
Tockert
Serge
Urbing
Marc
Ury
Lynn
Zovile