Bezierkscomité

D’Memberen vum CSV-Bezierkscomité am Osten

 

Président
Max
Hengel
Vice-Président
Sascha
Hipp
Stéphanie
Weydert
Secrétaire
Christophe
Origer
Secrétaire adjoint
Jean
Boden
Jean-Pierre
Hoffmann
Trésorier
Gérard
Bichler
Membre
Charles
Bingen
Pol
Breser
Martine
Cognioul-Loos
Patrick
Dosseray
Frank
Dumont
Solange
Dumont-Binsfeld
Ricardo
Fernandes Marques
Johny
Gaspard
Léon
Gloden
Mike
Greiveldinger
Françoise
Hetto-Gaasch
Mireille
Hinkel-Tadaszak
Steve
Hopp
Sandra
Klaty
Jean-Luc
Kuhlmann
Alberto
Kunkel
Joelle
Lelong
Octavie
Modert
Louis
Oberhag
Ady
Richard
Marc
Ries
Jo
Risch
Raoul
Scholtes
Metty
Steinmetz
Claudine
Tockert
Serge
Urbing
Marc
Ury
Lynn
Zovile