www.csv.lu

Klickt hei fir op d'Säit vun der CSV Partei a Fraktioun ze kommen

Aus der Chamber, Françoise Hetto-Gaasch

Am Kontext vun der Digitaliséierung vun der Schoul, envisagéiert de Minister fir och den Enseignantë aus dem Fondamental informatescht Material zur Verfügung ze stelle fir datt si net mussen op hir privat Laptop’en/Ipad mussen zeréck ze gräifen ?

Här President, Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech folgend parlamentaresch Froun den ...

Weider liesen

Aus der Chamber, Françoise Hetto-Gaasch

Wat ass den Hannergrond dass Regierung Invitatioune fir d’Covid-Impfung un Léit scheckt déi och schonns geimpft sinn?

Här President, Esou ewéi den Artikel 81 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un den ...

Weider liesen

Agenda

Keen Evenement enregistréiert.