Octavie Modert

Geseit d’Regierung vir, ob Grond vun der Inflatioun, den steigenden Liewenserhalungskäschten, déi finanziell Hëllef vum ONE no uewen un ze passen ?

Här President, Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Ministesch fir Famill an Integratioun weiderzeleeden.   Virun e puer Joer ass de SLEMO (Suivi Logement en Milieu Ouvert) vun verschidden Acteuren am soziale Beräich an d’Liewe geruff ginn. Dës Strukturen hunn et als Ziel Inclusioun duerch Logementer vir Kanner, Jugendlecher a jonk ...

Weider liesen

Ass d’Regierung op Grond vun de villen Suergen a Reklamatiounen vun de Bierger an de betraffenen Gemengen bereet, Upassungen bei der geplangter Naturschutzzone virzehuelen?

Här President,   Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Ëmweltministesch an un den Här Landwirtschaftsminister weiderzeleeden.   D’Naturschutzgesetz gesäit am Artikel 41 vir, dat am nationalen Interessi Naturschutzzonen kënnen iwwert e groussherzoglech Reglement ausgewise ginn, nodeems de Staatsrot säin Avis ofginn huet. An deem ...

Weider liesen

Wat bedeit den CO2-Accord tëschent dem Europaparlament an dem Ministerrot konkret fir Lëtzebuerg?

Här President, Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Landwirtschaftsminister weiderzeleeden. Den 10. November sinn sech d’Europaparlament an de Ministerrot virleefeg eens ginn, fir den Netto-Ofbau vun CO2 duerch natierlech Senken (puits naturels) bis 2030 op 310 Milliounen Tonnen CO2-Equivalenter eropzesetzen, dat virum Hannergrond vum ...

Weider liesen

Well zënter enger Zäit schonn Enkpäss bäi de Medikamenter bestinn, an dacks op Generika zréckgegraff gi muss, ass d’Regierung bereet, fir eng Ausweidung vun der Lëscht vun de médicaments génériques déi d’Gesondheetskeess iwwerhëlt, ze plädéieren?

Här President, Esou wéi den Artikel 80 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, géif ech Iech bieden, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir sozial Sécherheet an d’Madamm Gesondheetsministerin weiderzeleeden. Och am Medikamenteberäich besti Liwwerenkpäss. Fir verschidde Medikamenter ginn et Waardezäiten, jee nodeem wéi dauert et z.b. 1 oder 2 Wochen, oder awer d’Medikament ass op länger, wann net ...

Weider liesen

Ass d’Regierung der Meenung datt duerch déi rezent Cyberattacken op Encevo d’Stroumversuergung zu Lëtzebuerg a Gefor wär ?

Monsieur le Président,   Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous aimerions poser une question parlementaire à Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’Etat, à Monsieur le Ministre des Communications et des Médias, à Monsieur le Ministre de l’Energie, à Monsieur le Ministre de l’Economie, à Monsieur le Ministre des ...

Weider liesen

L’ISS étant vieillissante, il avait été décidé de faire fonctionner la station jusqu’en 2030. Est-ce que le fait que la Russie retire sa participation pourrait remettre en cause la durée de fonctionnement de la station, étant donné que la Russie est notamment chargée de maintenir l’ISS en orbite ?

Monsieur le Président,     Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Economie.   La Russie a annoncé mardi 26 juillet 2022, par la voix du nouveau chef de l’Agence spatiale russe (Roscosmos) Iouri Borissov, vouloir arrêter sa participation à la Station spatiale internationale (ISS) après 2024 ...

Weider liesen

Wéini sollen d’Aarbechten un der Buergmauer vum Beeforter Schlass, déi dréngend néideg sinn, ulafen?

Esou wéi et am Artikel 80 vum Chambersreglement virgesinn ass, géif ech Iech bieden, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Kulturministesch weiderzeleeden.   D’Beeforter Schlass ass eng gutt erhale mëttelalterlech Buerg mat Renaissance-Wunngebai a Ställ, Scheieren a Schäpp, déi doduerch eng wichteg touristesch Attraktioun sinn. Den 30. Juli 2021 ass en Deel vun der Baussemauer vum Beeforter Schlass no ...

Weider liesen

Wéi gesäit d´Madamm Ministesch d´Entwécklung vum Réckgang u verschidde Services de proximités am ländleche Raum? Wéi wëllt d´Regierung géint dës Entwécklung virgoen?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro iwwer méiglech Fermeturë vu Banken un d´Madamm Finanzministesch weiderzeleeden. Eisen Informatiounen no sollen an noer Zukunft de Bankautomat vun der Post an d’Filiale vun der Raiffeisen Bank zu Iechternach zougemaach ginn.  De Bankautomat gëtt anscheinend op Grond vun de rezenten Iwwerfäll op sou ...

Weider liesen

Ass den Educatiounsminister der Meenung, datt d’Lëtzebuerger Geschicht vum 20e Joerhonnert genuch an de Schoulprogramme behandelt gëtt ?

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Le but du projet “Land of Memory” (cofinancé par le programme Interreg), auquel le Lycée du Nord a participé, consiste à promouvoir ...

Weider liesen

Kann d’Regierung confirméieren datt d’Luxembourg School of Business d’Studenten vun der Sacred Heart University, déi hir Studien a Lëtzebuerg weidermaache wëllen, ophuele wäert?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes. Nous avons appris en mai que la Sacred Heart University (SHU) allait fermer son ...

Weider liesen