Octavie Modert

Sollen um Site zu Dräibuer an Zukunft weiderhin CSEE an UNISEC bestoen, oder awer just d‘UNISEC?

Här President, Esou wéi den Artikel 81 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Drénglechkeetsfro un den d’Madamm Justizministesch an un den Här Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend weiderzeleeden.   Den 29. Mäerz 2022 ass, an enger gemeinsamer Reunioun vun der Justizkommissioun an der Educatiounskommissioun zu de Gesetzprojeten zum Jugendschutz an dem Jugendstrofrecht, ...

Weider liesen

Wéi kéint d’Kooperatioun vu potentielle jonke Stroftäter mat der Police encouragéiert ginn?

Här President,   Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Justizministesch weiderzeleeden.   De Jugendschutz an d’Jugendstrofrecht zu Lëtzebuerg gesäit, am Kader vun eventuelle Strofdoten, eng rei Schutzmesure fir Jonker vir. Sou zum Beispill wann de genauen Alter vun engem Jonken, deen net zu Lëtzebuerg registréiert ass, muss ...

Weider liesen

FIRWAT INFORMÉIERT D’REGIERUNG D’LEIT NET KONSEQUENT DRIWWER, DASS D’STROOSS TËSCHT ONSDORF AN TAWER, NO LAANGEN AARBECHTEN RËM OP ASS, AN ALS AUSWÄICHMÉIGLECHKEET DÉNGE KANN?

Här President, Esou wéi den Artikel 81 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Drénglechkeetsfro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weiderzeleeden.   D’Wuermerbréck tëscht Wëncher a Wuermer a Richtung Lëtzebuerg ass zënter leschtem Mëttwoch gespaart. Dofir wäiche vill Frontalieren op d’Wellenerbréck aus, oder probéieren iwwert d‘Josef-Schnuch ...

Weider liesen

Ass séchergestallt, datt déi geplangten nei Héichspannungsleitung, déi duerch d’Gemeng Jonglënster verleeft, kee Risiko fir d’Gesondheet vun den Awunner duerstellt ?

Här President, Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister an un d’Madamm Ëmweltminister weiderzeleeden. Mat enger neier Héichspannungsleitung a Richtung Aach bei Tréier soll d’Stroumversuergung vu Lëtzebuerg fir déi nächst Jorzéngten ofgeséchert ginn. Déi geplangten 380-Kilovolt-Leitung verleeft ënner anerem duerch d’Gemeng ...

Weider liesen

Le gouvernement peut-il nous confirmer que le nombre de cas de vandalisme commis par des jeunes du CSEE dans les environs du site de Schrassig a augmenté depuis 2020?

Monsieur le Président,   Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, ainsi qu’à Madame la Ministre de la Justice au sujet du Centre ...

Weider liesen

Wéini sollen d’Resultater vun der historescher Etude zum Iechternacher Park virleien ?

Här President, Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Kulturministesch weiderzeleeden.   Den Iechternacher Park gouf bei Iwwerschwemmungen am Juli 2021 staark beschiedegt a misst dréngend renovéiert ginn. Allerdéngs dierf deen duerch d’Héichwaasser enstaanenen Schued net behuewen ginn op Grond vun enger historescher Etüd déi vum ...

Weider liesen

Geseit d’Regierung vir, ob Grond vun der Inflatioun, den steigenden Liewenserhalungskäschten, déi finanziell Hëllef vum ONE no uewen un ze passen ?

Här President, Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Ministesch fir Famill an Integratioun weiderzeleeden.   Virun e puer Joer ass de SLEMO (Suivi Logement en Milieu Ouvert) vun verschidden Acteuren am soziale Beräich an d’Liewe geruff ginn. Dës Strukturen hunn et als Ziel Inclusioun duerch Logementer vir Kanner, Jugendlecher a jonk ...

Weider liesen

Ass d’Regierung op Grond vun de villen Suergen a Reklamatiounen vun de Bierger an de betraffenen Gemengen bereet, Upassungen bei der geplangter Naturschutzzone virzehuelen?

Här President,   Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Ëmweltministesch an un den Här Landwirtschaftsminister weiderzeleeden.   D’Naturschutzgesetz gesäit am Artikel 41 vir, dat am nationalen Interessi Naturschutzzonen kënnen iwwert e groussherzoglech Reglement ausgewise ginn, nodeems de Staatsrot säin Avis ofginn huet. An deem ...

Weider liesen

Wat bedeit den CO2-Accord tëschent dem Europaparlament an dem Ministerrot konkret fir Lëtzebuerg?

Här President, Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Landwirtschaftsminister weiderzeleeden. Den 10. November sinn sech d’Europaparlament an de Ministerrot virleefeg eens ginn, fir den Netto-Ofbau vun CO2 duerch natierlech Senken (puits naturels) bis 2030 op 310 Milliounen Tonnen CO2-Equivalenter eropzesetzen, dat virum Hannergrond vum ...

Weider liesen

Well zënter enger Zäit schonn Enkpäss bäi de Medikamenter bestinn, an dacks op Generika zréckgegraff gi muss, ass d’Regierung bereet, fir eng Ausweidung vun der Lëscht vun de médicaments génériques déi d’Gesondheetskeess iwwerhëlt, ze plädéieren?

Här President, Esou wéi den Artikel 80 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, géif ech Iech bieden, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir sozial Sécherheet an d’Madamm Gesondheetsministerin weiderzeleeden. Och am Medikamenteberäich besti Liwwerenkpäss. Fir verschidde Medikamenter ginn et Waardezäiten, jee nodeem wéi dauert et z.b. 1 oder 2 Wochen, oder awer d’Medikament ass op länger, wann net ...

Weider liesen