Ass mëttlerweil gewosst ob en Impfzenter an den Osten soll kommen a wa jo wouhin?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden.

Am November hat d’Madamm Minister ugekënnegt en Aarbechtsgrupp géif sech mam Ausschaffe vun der Impfstrategie an der Implantatioun vun den Impfzentre befaassen.

D’Regierung war wuel mat verschiddene Gemengen a Kontakt wéinst engem Impfzenter am Osten, dono hunn déi Gemengenverantwortlech awer näischt méi vun der Regierung héieren, obwuel d’Diskussiounen deelweis ganz villverspriechend waren.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Fro un d‘Gesondheetsministesch stellen:

Ass mëttlerweil gewosst ob en Impfzenter an den Osten soll kommen a wa jo wouhin?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto-Gaasch                 Octavie Modert                    Léon Gloden

Deputéiert                                        Deputéiert                            Deputéierten

Froen zu den Testzentre fir de Large Scale Testing vum COVID-19 un d’Madamm Gesondheetsminister

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden.

Et muss ee feststellen net méi all Testzentre fir de Large Scale Testing vum COVID-19 op sinn. Esou ass jo Schieren säit November zou an duerch eng Statioun um Rouscht ersaat ginn. Am Moment kann een och kee Rendezvous méi fir en Test zu Jonglënster huelen. Dëst bedeit datt am Norden an am Osten jeeweils just nach een Testzentrum ass, zu Housen respektiv zu Meechtem/Gréiwemaacher.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d‘Gesondheetsministesch stellen:

 1. Aus wéi enge Grënn goufe verschidden Teststatiounen zou gemaach?
 2. Fir wat ginn et am Norden an am Osten elo just nach jeeweils eng Teststatioun?
 3. Am November hat d’Madamm Minister ugekënnegt datt virgesi wier am Norden eng weider Large Scale Teststatioun anzeriichten. Wou soll déi hikommen a wéini wäert se opgoen?
 4. Wäert d’Teststatioun zu Jonglënster rëm opgoen? Wa jo, wéini?
 5. Deelt d’Madamm Minister d’Meenung datt dëst net wäert dozou féieren datt méi Leit sech teste loossen?
 6. Wéi séier kritt een am Moment e Rendezvous an de bestoenden Teststatiounen?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Martine Hansen                               Françoise Hetto-Gaasch

Deputéiert                                        Deputéiert

Wéi sinn dem Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten seng Aussoen a punkto Ausbau vun den Tanklageren am Hafen ze verstoen?

 

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten an un den Här Minister fir Energie weider ze leeden.

Nodeems et wärend enger Rei Joren Diskussioune gouf ëm den Ausbau vun den Tanklager am Mäerterter Hafen, war kuerz virun de Parlamentswalen 2018 vum deemolege Wirtschaftsminister ugekënnegt ginn, den Ausbau wier am Moment net néideg. Dës Decisioun gouf am Januar 2019 vun den zoustännege Ministere fir Wirtschaft, Ekonomie, Ëmwelt, Aarbecht an Energie bestätegt, mam Argument datt mir eis europäesch Obligatiounen am Beräich vun enger Pëtrols-Reserve géifen erfëllen.

Rezent huet den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten an enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der honorabeler Deputéiert Octavie Modert drop higedeit datt hien en Faveur vun engem Ausbau vun den Tanklageren am Mäerterter Hafe wier.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Wéi sinn dem Här Minister seng Aussoen a punkto Ausbau vun den Tanklageren am Hafen ze verstoen?
 2. Wat ass d’Positioun vun der Regierung zu dësem Thema?
 3. Gëtt et eng Ännerung par Rapport zu Situatioun vun 2019 wat eis europäesch Obligatiounen ugeet?
 4. Wier esou en Ausbau am Aklang mat der Positioun vun der Regierung par Rapport zu de fossillen Energien?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

              

Léon Gloden

Deputéierten

 

Stëmmt d’Madamm Ëmweltministesch dann elo enger Erweiderung vun der Sammelpalette vum bloe Sack(Valorlux) zou?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro zum Recyclage vu Verpakungsoffäll un d’Madamm Ëmweltministesch, weider ze leeden.

Laut der EU Directive 2018/852 muss Lëtzebuerg bis 2025 65% vun dem gesamte Verpakungsoffäll a 50% vu Verpakungsoffäll aus Plastik recycléieren. Dës Quote ginn 2030 nach méi streng. Fir dës Tauxen ze erreechen huet de Ministère zesumme mat der Valorlux 2019 een éischte Pilotversuch gestart fir Erauszefannen ob duerch eng Erweiderung vun der Sammelpalette vum bloe Sak des Ziler kéinten erreecht ginn, an ob d’Sammelvirschrëften vun de Bierger richteg ugewannt géife ginn an et net zu enger Verschlechterung vun der Qualitéit vun de gesammelte Quantitéiten féiere géif.

Nodeems den éischte Versuch an dräi verschidde Gemengen (ländlech, urban a gemëscht) positiv Resultater geliwwert huet, ass op Verlaange vun der Emweltverwaltung en zweete komplementare Versuch an Zesummenaarbecht mat dem SIDEC an all deem sénge 46 Membersgemenge gestart ginn. Wéi aus dem rezenten Ofschlossbericht eendäiteg ervirgeet, hu sech déi positiv Resultater aus dem éischte Versuch confirméiert, ech zitéieren: „Die Resultate des Pilotprojekts zeigen, dass eine landesweite PMG-Sacköffnung wesentlich zur Realisierung der künftig von der Valorlux a.s.b.l zu erfüllenden und ggü. der Umweltbehördenachzuweisenden Recyclingquoten beitragen kann”. Den Undeel vu Plastiksverpackungen huet sech deem Rapport no erhéicht woubäi sech gläichzäiteg den Undeel vu Reststoffer, déi net doranner gehéieren an net direkt kënnen recycléiert ginn, esou guer reduzéiert (op 8,62 Gewiicht-%) huet. Domadder konnten engersäits méi Plastiksverpaackungen der Recyclingschinn zougefouert ginn an anerersäits ass d’Qualitéit och besser ginn soudass d’Zil  vu maximal 10 % Reststoffundeel, wat duerch d´Emweltverwaltung verlaangt gëtt, erfëllt ass.

Et kann een an deem Kader och nach drun erënneren, datt déi landeswäit Hausoffallanalys 2019 schonn gewisen hat, dass et nach grouss Potenzialer bei de recycléierbare Plastiksverpackungen zu Lëtzebuerg gëtt, well nach ëmmer eng signifikant Quantitéit  dovun an der groer Tonn lant. An där Analys gëtt dann och schon eng landeswäit Erweiderung vum bloe Sak ugeroden fir esou méi a besser ënner aanerem Plastikverpaackungen kënnen ze sammelen an ze recycléieren an déi europäesch Tauxen z´erfëllen.

An enger Äntwert op d’parlamentaresch Fro n°3024 vum 22. Oktober 2020 vum Deputéierten Här Léon Gloden zu dësem selwechten Thema steet, dass nom Enn vum Pilotprojet (1. Dezember 2020) eng „definitiv Decisioun“ géif getraff ginn an, dass wann „d’Resultater positiv sinn, kann dëse System am ganze Land agefouert ginn“.

 

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Opgrond vum Rapport zu dem zweete Pilotprojet vun der Valorlux, gedenkt d’Ministesch dann elo déi ugekënnegt Decisiounen fir eng Erweiderung vun der Sammelpalette vum bloe Sack ze huelen an ze kommunizéieren? Wéini soll dat sinn, nodeems dat schon säit Enn 2018 tëscht der Emweltverwaltung an der Valorlux diskutéiert gëtt?
 2. Confirméiert d’Ministesch, datt dës Strategie een Element ass vun engem méi effiziente Sammel- a Recyclingsystem an och méi käschtegënschteg fir d’Gemengen a virun allem d´Bierger ass, wéi des Wäertstoffer weider mussen iwwert déi gro Tonn der Entsuergung zouzeféieren?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Léon Gloden

Deputéierten

Firwat kënnen elo « Rentenempfänger » an den Usproch vun de Bioprimme kenne kommen ? Riskéiert den Drock op d’Land net nach méi grouss ze ginn wann elo Asbl’en a Stëftungen an de Genoss vun Agrarëmweltprimme kenne kommen ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit biede mir lech, des parlamentaresch Fro Här Landwirtschaftsminister weider ze leeden.

Den 9. Dezember 2020 ass dat neit groussherzoglecht Reglement vum 4. Dezember 2020 iwwert Agrar-ëmwelt- a klimaschutzmossnahme publizéiert ginn. Duerch dëst Reglement ginn eng Rei vun Agrar-ëmwelt- a klimaschutzmossnahmen ergänzt respektiv ofgeännert sou ënnert anerem och bei der Biolandwirtschaft.

Eng vun den Ännerungen an der Biolandwirtschaft besteet doranner dass och elo « Rentenempfänger » (Landwirt iwwer 65 Joer) an den Usproch vun de Bioprimme kenne kommen. Bis elo wären dës Primmen ëmmer dem aktive Bauer, deen nach net Rentenempfänger war, virbehalen ënnert anerem och fir de Generatiounswiessel ze fërderen

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un den Här Landwirtschaftsminister stellen

 • Firwat ass déi uewegenannten Ännerung gemaach ginn ?
 • Firwat ass et déi Ännerung net och fir déi aaner Emweltbäihëllefe getraff ginn ?

Dat néit groussherzoglecht Reglement vum 4. Dezember gesäit och elo vir dass Asbl’en a Stëftungen an de Genoss vun den Agrarëmweltprimme kenne kommen. Am ale groussherzogleche Reglement vum 24 Mee 2017 waren d’Asbl’en a Stëftunge genee wei « personnes morales de droit public » nach vun de Primmen ausgeholl.

An dësem Kontex géife mir gäre folgend Froen un den Här Landwirtschaftsminister stellen

 • Firwat ass déi Ännerung gemaach ginn ?
 • Riskéiert domadder den Drock op d’Land net nach méi grouss ze ginn ?
 • Wéi vill Hektar ginn aktuell vun d’Asbl’en a Stefftunge bewirtschaftet ?
 • Kenne Asbl’en a Stëftungen a Zukunft vun all de Primmen aus dem groussherzogleche Reglement vum 4. Dezember 2020 profitéieren?

 

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Martine Hansen                                  Octavie Modert                        

 Deputéiert

 

Firwat hunn d’ Crèches non-conventionnées, déi en Educateur/ Educatrice iwwergangsweis astellen wéinst der aktueller Covid-19 Situatioun, keng prise en charge des frais supplémentaires zegutt ?

Här President,

 

Esou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech folgend parlamentaresch Fro un den Här Educatiounsminister weiderzeleeden.

 

Eisen Informatiounen no hunn d’ Crèches non-conventionnées, déi en Educateur/ Educatrice iwwergangsweis astellen wéinst der aktueller Covid-19 Situatioun, keng prise en charge des frais supplémentaires zegutt. Dëst fält laut Aussoe vum Ministère ënnert d’ Gestioun vum Träger. Am Fall wou een vum Personal a Quarantän ass, iwwerhëlt d’ CNS allerdéngs d`Käschten.

Virum Hannergrond vun der aktueller Kris a wëssend datt et aktuell immens schwéier ass Personal an de Betreiungsstrukturen ze fannen, well ech folgend Froe stellen:

 • Kann de Minister eis dëst confirméieren?
 • Kann de Minister eis soen, firwat dëst mat de privaten Träger esou gehandhaabt gëtt?

 

Mat déifstem Respekt,

 

Françoise Hetto-Gaasch

Deputéiert

Den Moment ass eng substantiell Verschlechterung am ëffentlechen Transport fir verschidde Géigende vum Osten am Land, ännert dat mat der kompletter Ëmsetzung am Januar 2021?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden.

Säit dem 13. Dezember fiert den TRAM bekanntlech elo vum Kierchbierg iwwer d’Stäreplaz raus bis op d’Stater Gare. Doduerch entstinn um Hamilius an op der Gare och zwee nei Pôles d’échange. Matt der Streckenerweiderung vum Tram ginn och weider Ännerungen am RGTR-Reseau grad esou wéi am AVL-Déngscht.

Och wann de Minister schonn e puermol erkläert huet datt d’Konzept vum TRAM mat sech bréngt datt vun elo un ronn 1750 Busser manner duerch de Stadzentrum fueren, esou muss een awer feststellen datt d’Situatioun am Moment nach fir verschidde Géigende vum Land eng Verschlechterung vun der Offer am ëffentlechen Transport mat sech bréngt. Esou mussen Awunner aus verschiddene Géigenden am Oste vum Land, wann se mam ëffentlechen Transport vum Stadzentrum heem wëlle Fueren elo bal dat duebelt un Zäit aplange wéi virdrun. Dëst ass doduerch bedéngt datt se sech ëmmer an enger 1. Phase mam TRAM bis op de Kierchbierg musse begi fir da vun do aus de Bus ze huelen.  An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Deelt de Minister d’Meenung datt esou eng substantiell Verschlechterung am ëffentlechen Transport fir verschidde Géigende vum Land kann dozou féieren datt vill Leit dann awer rëm op den Auto ëmklammen?
 • Wa jo, wat gedenkt de Minister ze ënnerhuelen, fir datt bis zur kompletter Ëmsetzung vum neien RGTR-Reseau am Januar 2021, dee jo dann och soll ofgestëmmt sinn op den TRAM, d’Leit aus dem Oste vum Land eng besser Ubannung hunn?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

              

Léon Gloden

Deputéierten

 

Wat sinn d’Resultater vun der technescher a wirtschaftlecher Analyse vum Biogas Secteur?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro zu Aspeisetariffer bei de Biogasanlagen un den Här Energieminister weider ze leeden.

Biogasanlage sinn en wichtege Bausteen an der Lutte géint de Klimawandel. Sou konnte laut der Biogasvereenegung dëst Joer 17 Biogasanlagen 18.000 Stéit mat Stroum versuerge, wouduerch 9,8 Millioune Liter Mazout konnte gespuert ginn. Leider hellt d’Zuel vun de Biogasanlagen di am Betrib sinn an deene leschte Joren awer of: Sou si vun den 29 Biogasanlagen di nach 2017 am Asaz waren der nëmmen nach 16 iwwreg bliwwen. Haaptgrond fir dëse Réckgang si laut dem Secteur vum Biogas d’Penalitéiten di an de Kontrakter géifen dra stoen: „du hues deng Obligatioun net erfëllt, du muss en Deel vun dengem Subsid zréckbezuelen“.

Den Energieminister huet doropshin annoncéiert, dass dëse Bedenke beim Opsetze vun neie Verträg mat Biogasanlage Rechnung gedroe ginn ass, an dass z.B. sou Obligatiounen do net méi géifen dra stoen. Dës gëllt awer nëmme fir nei Anlagen/Verträg an net fir di bestoen Anlagen, di weider di virgeschriwwe Quoten (bzgl. der elektrescher Leeschtung an der Stroumproduktioun) mussen erreeche fir vu besseren Aspeisetariffer kennen ze profitéiere.

Weider huet de Minister fir Energie, an awer och de Minister fir Landwirtschaft an deene leschte Jore gesot, dass de Secteur vum Biogas enger grondleeënder technescher a wirtschaftlecher Analyse ënnerzu soll ginn.

An deem Kontext wéilten mir folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Denkt de Minister och deene bestoenden Anlagen di ënnert de Penalitéite leiden ze hëllefen?
 2. Wa jo, a vue vun der Urgence, wéi gedenkt de Minister ze reagéiere fir dës Situatioun esou séier wei méiglech ze änneren?
 3. Wat sinn d’Resultater vun der technescher a wirtschaftlecher Analyse vum Biogas Secteur?

Här President, mir bieden Iech onsen déifste Respekt unzehuelen.

 

Martine Hansen                                                                      Octavie Modert

Deputéierten                                                                           Deputéierten

Question Parlementaire urgente iwwer Analyse vun Drenkwasser

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës dréngend parlamentaresch Fro un d´Madamm Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung weider ze leeden.

De regionalen Drénkwaassersyndikat SIDERE huet den 11. Dezember géint 19.00 Auer an engem Communiqué matgedeelt, dass d´Biergerinnen a Bierger aus verschiddenen Dierfer aus insgesamt aacht Ost-Gemenge keen Drénkwaasser méi sollte consomméieren. Freides sinn, laut mengen Informatiounen, éischt Prouwe geholl ginn an dozou sinn och nach komplementar Prouwe bei engem private Laboratoire an Optrag gi ginn. Wéi et schéngt, dauert et bis e Méindeg, bis definitiv Analysen do sinn.

Well d´Leit am Land vill Waasser vum Krunn drénken an dat och vun der Regierung erwënscht ass, géing ech gäre folgend Froen un d’Madamm Ministesch stellen:

 • Kann d´Madamm Ministesch dës Informatioune confirméieren?
 • Ginn et national Noutfallpläng am Fall vun esou Incident´en mam Waasser?
 • Wier et fir d´Madamm Ministesch net ubruecht fir eng zentral, staatlech Ulafstell ze schafen, wou all d´Analyse vum Drénkwaasser kéinte gemaach ginn, och en Urgence iwwert de Weekend?
 • Wann jo, wéi sollt esou e Projet ëmgesat ginn?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Léon Gloden

Deputéierten

Welche Schued huet Muselschëfffahrt duerch d’COVID-Pandemie?

 

Hei d’Äntwert op Fro

 

Här President,

 

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro zur Muselschëfffahrt un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden.

Am Ufank vun der COVID-Pandemie war a Frankräich e Réckgang vum Wuerentransport um Waasserwee vu ronn 40% ze verzeechnen. Et schéngt wéi wann momentan och manner Transportschëffer op der Musel ënnerwee wieren.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte stellen:

 • Wéi ass d’Entwécklung vum Tonnage op der Musel dës Joer am Vergläich zu 2019?
 • Ass e Réckgang an der Schëfffahrt a beim Wuerentransport op der Musel zënter dem Ufank vun de Beschränkungen duerch d’Pandemie ze verzeechnen?
 • Wa jo, wat heescht dat fir d’lëtzebuerger Muselschleisen?
 • Wéi eng Entwécklung gëtt et am Hafe vu Mäertert zënter Mëtt Mäerz 2020? Ass e grousse wirtschaftleche Schued duerch d’COVID-Pandemie entstanen?

 

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Octavie Modert

Deputéiert