Léon Gloden

Ass mëttlerweil gewosst ob en Impfzenter an den Osten soll kommen a wa jo wouhin?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden. Am November hat d’Madamm Minister ugekënnegt en Aarbechtsgrupp géif sech mam Ausschaffe vun der Impfstrategie an der Implantatioun vun den Impfzentre befaassen. D’Regierung war wuel mat verschiddene Gemengen a Kontakt wéinst engem Impfzenter am ...

Weider liesen

Wéi sinn dem Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten seng Aussoen a punkto Ausbau vun den Tanklageren am Hafen ze verstoen?

  Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten an un den Här Minister fir Energie weider ze leeden. Nodeems et wärend enger Rei Joren Diskussioune gouf ëm den Ausbau vun den Tanklager am Mäerterter Hafen, war kuerz virun de Parlamentswalen 2018 vum deemolege Wirtschaftsminister ...

Weider liesen

Stëmmt d’Madamm Ëmweltministesch dann elo enger Erweiderung vun der Sammelpalette vum bloe Sack(Valorlux) zou?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro zum Recyclage vu Verpakungsoffäll un d’Madamm Ëmweltministesch, weider ze leeden. Laut der EU Directive 2018/852 muss Lëtzebuerg bis 2025 65% vun dem gesamte Verpakungsoffäll a 50% vu Verpakungsoffäll aus Plastik recycléieren. Dës Quote ginn 2030 nach méi streng. Fir dës Tauxen ze erreechen ...

Weider liesen

Den Moment ass eng substantiell Verschlechterung am ëffentlechen Transport fir verschidde Géigende vum Osten am Land, ännert dat mat der kompletter Ëmsetzung am Januar 2021?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden. Säit dem 13. Dezember fiert den TRAM bekanntlech elo vum Kierchbierg iwwer d’Stäreplaz raus bis op d’Stater Gare. Doduerch entstinn um Hamilius an op der Gare och zwee nei Pôles d’échange. Matt der Streckenerweiderung vum ...

Weider liesen

Question Parlementaire urgente iwwer Analyse vun Drenkwasser

Här President, Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës dréngend parlamentaresch Fro un d´Madamm Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung weider ze leeden. De regionalen Drénkwaassersyndikat SIDERE huet den 11. Dezember géint 19.00 Auer an engem Communiqué matgedeelt, dass d´Biergerinnen a Bierger aus verschiddenen Dierfer aus insgesamt aacht Ost-Gemenge keen ...

Weider liesen

Kann d’Regierung eis Detailer ginn zu den ofgeschlossene Kontrakten tëscht der ëffentlecher Hand a private Sécherheetsfirmaen ?

Monsieur le Président,   Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous aimerions poser une question parlementaire à Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’Etat, à Madame le Ministre de la Justice, à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure au sujet des activités de gardiennage et de surveillance exercées par ...

Weider liesen

Firwat kritt den Oste keen Impfzenter a wéi gëtt sécher gestallt dass all Awunner, och, a besonnesch Leit, déi net mobil sinn, ee gudden Accès zu den Zentren hunn?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden. Den Direkter vun der Santé huet haut ugekënnegt datt an enger éischter Phase am Zentrum, am Süden an am Norden jeeweils een Impfzentrum wäert opgoe fir d’Populatioun géint de COVID-19 ze impfen. An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un ...

Weider liesen

Gëtt et eng kloer Regel wien welch Responsabilitéiten huet beim botzen fir d’Ufere vun de Baachen?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung an un d’Madamm Inneminister weider ze leeden. D’Ufere vun de Baachen uechter d’Land ze botzen ass eng wichteg Aufgab fir ze verhënneren datt et zu schlëmmen Iwwerschwemmungen zemol bannent den Uertschaften. Dës kann z.B. geschéie bei ...

Weider liesen

Question urgente iwwert Reserve Sanitäre

Här President, Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden. Am Grand-Duché ginn et fir  d’Professions de Santé Dispositiounen déi festhalen datt wann ee 5 Joer de Beruff net ausgeüübt huet, muss e Cour de Recyclage maache fir zeréck an de Beruff goen ze kënnen. Des weideren ass et esou datt et fir ...

Weider liesen