Françoise Hetto-Gaasch

E Gesamtkonzept fir den ëffentlechen Transport

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro iwwer den ëffentlechen Transport un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden. Leider muss ee feststellen datt et am ländleche Raum nach ëmmer un enger adequater Offer am ëffentlechen Transport feelt. Dagsiwwer sinn d’Verbindungen, leider meeschtens awer just a ...

Weider liesen

An der geschriwwener Presse war en Artikel iwwer d’Hotellerie zu Lëtzebuerg an d’Tatsaach datt eng sëllechen Hoteller, notamment am Raum Mëllerdall-Iechternach hir Diere mussen zou maachen, well de Generatiounswiessel ganz schwiereg ass a kaum een do ass deen de Betrib nach wëll weiderféieren.

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir den Tourismus an de Mëttelstand weider ze leeden. An der geschriwwener Presse vun haut war en Artikel iwwer d’Hotellerie zu Lëtzebuerg an d’Tatsaach datt eng sëllechen Hoteller, notamment am Raum Mëllerdall-Iechternach hir Diere mussen zou maachen, well de ...

Weider liesen

Ass den CGDIS ënnerbesat?Feelt et souwuel u berufflechem, wéi och u benevollem Personal fir déi deeglech Erausfuerderungen ze meeschteren?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP789 Här President, Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, des parlamentaresch Fro un d‘ Madamm Inneministesch weider ze leeden. Laut eisen Informatioune feelt et a ville CGDIS`en souwuel un berufflechem Personal wei och un Benevolle fir di deeglech Erausfuerderungen ze meeschteren.https://osten.csv.lu/wp-admin/edit.php An ...

Weider liesen

Stagnation voire déclinaison des taux d’inscription à l’éducation précoce dans certaines communes

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP 781 Monsieur le Président,   Par la présente, nous avons l’honneur de vous Informer que, conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterons poser une série de questions à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. L’éducation précoce a été introduite progressivement à ...

Weider liesen

Reduzéierung vum Plastikoffall: Wéi eng “Incentives” gesäit d’Regierung fir Geschäfter an Entreprise vir, fir d’Reduktioun vu Plastikverpackungen?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP 745 Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Ëmweltminister, den Här Minister fir d’Ekonomie an den Här Minister fir de Mëttelstand weider ze leeden. An der rezenter Orientéierungsdebatte iwwer d’Reduzéiere vum Plastiksoffall sinn eng Rei ...

Weider liesen

Gewalt in der Schule: wie steht es mit der Ursachenforschung? Welche Hilfestellungen werden angeboten?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP743 Herr Präsident,   Gemäß Artikel 83 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitte ich Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage an den Herrn Minister für Bildung weiterzuleiten. Laut Aussagen vom Minister für Innere Sicherheit, seien 2018, 88 Anzeigen nach Gewalttaten in der Schule bei der Polizei eingegangen. Die Anzahl der ...

Weider liesen

Mise en place d’un centre socio-thérapeutique dans les anciens locaux de l’auberge de jeunesse à Bourglinster

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP 707 Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ainsi qu’à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux ...

Weider liesen

Wéini ass d’Testphase vun d’Plattform „eSanté“ ofgeschlossen an wéini ass mat enger flächendeckend Aféierung vum Dossier de Soins Partagé (DSP) ze rechnen?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Gesondheetsminister weider ze leeden. Am Regierungsprogramm vun Dezember 2018 gouf ugekënnegt datt am Beräich vun der Gesondheetspolitik d’Plattform „eSanté“ an och den digitalen „Dossier de soins partagé“ (DSP), dee säit 2015 an enger Testphase ass, géife viru gedriwwe ginn. An dësem ...

Weider liesen

Zousätzlech Hëllefen fir d’Wënzer no de schlëmmsten Fraschtschied an de leschten 30 Joer ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës dringend parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung weider ze leeden. De Frascht an der Nuecht op de leschte 5. Mee huet mat sech bruecht datt  op der Musel bis zu 40 Prozent vun de Riewe beschiedegt sinn. A verschiddene Lage sinn esouguer 100%  vun de Riewen ...

Weider liesen

Ratifizéieren vun der internationaler Conventioun MEDICRIME

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 483 Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Santé, à Monsieur le Ministre de la Justice et à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et ...

Weider liesen