Françoise Hetto-Gaasch

D’Ubidder vu private Sproochecouren hunn duerch den Covid-19 en Abroch vum Ëmsaz bis zu 90%, kréien allerdéngs keng finanziell Hëllef vum Staat.

Här President, Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës dréngend parlamentaresch Fro un den Här Educatiounsminister an un den Här Minister fir Mëttelstand weider ze leeden. Och wann de Secteur am Mäerz ganz séier op virtuell Coure geswitched huet, esou hunn d`Ubidder vu private Sproochecouren duerch Covid19 en Abroch vum Ëmsaz vun tëschend  50% bis 95%. D`Betriber hu säit ...

Weider liesen

Iwwerfëllten ëffentlech Transportmëttel : Wéi schätzt de Minister d’Ustiechungsgefoer an, a wat gedenkt d’Regierung ze ënnerhuelen?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro zu iwwerfëllten ëffentlechen Transportmëttelen am Kontext vun der Coronavirus-Pandemie un de Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden. Aus engem rezente Reportage aus de Medie geet ervir, dass ëffentlech Transportmëttele plazeweis iwwerlaascht sinn. Dëst ass zum Beispill de ...

Weider liesen

Den Educatiounsministère proposéiert Nohëllefsstonnen vum 31. August bis den 11. September. Ginn et genuch Enseignanten fir des Nohëllefsstonnen ze assuréieren? A wéi grouss ass d’Nofro bei de Schüler?

Här President, Sou wéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un den Här Educatiounsminister weiderzeleeden. D’Schouljoer 2019/2020 war ganz kloer e schwéiert Joer, dat fir d’Enseignanten, d’Schüler an d’Elteren. Fir déi Schüler, déi um Enn vun der Vakanz nach wëllen Nohëllef kréien, fir sech esou besser op d’Rentrée ze preparéieren, proposéiert den ...

Weider liesen

D’Gewerkschaften a vill Elteren fuerderen säit laangem datt Begleetpersonal an de Schoulbusse vu Kompetenzzentren agesat ginn. Gesinn d’Ministeren keng Noutwendegkeet, Begleetpersonal zur Verfügung ze stellen ? Wann net, wat sinn d’Grënn ?

Herr Präsident,   Gemäß Artikel 83 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitten wir Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage an die Frau Familienministerin, den Herrn Bildungsminister und den Herrn Transportminister weiterzuleiten:   Sowohl die Gewerkschaften SPEBS/ CGFP und APCCA/OGBL, als och mehrere besorgte Eltern fordern seit längerem Begleitpersonal in den Schulbussen der ...

Weider liesen

Wéi eng Konsequenzen hat d’Covid-19 Pandemie fir Kriibspatienten, déi eventuell net konnte behandelt ginn?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden. An der akuter Phase vun der COVID-19 Pandemie ass jo e groussen Deel vun der medezinescher Versuergung ausgefall, aus dësem Grond wollt ech folgend Froen un d‘Regierung stellen: • Wéi vill Kriibsoperatiounen a Behandlunge konnte wärend dem ...

Weider liesen

COVID-19 Tester

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Gesondheet iwwer d’Zouverlässegkeet vun de COVID-19 Tester weider ze leeden. Ginn et nei Informatiounen zur Zouverlässegkeet vun de COVID-19 Tester déi hei zu Lëtzebuerg gemaach ginn? Wéi vill Prozent vun den Testresultater si feelerhaft? Ginn am ...

Weider liesen

Obwuel si rëm opmaachen däerfen hunn vill Fleegeheemer fir Persoune mat Behënnerung hier normal Aktivitéite nach net opgeholl. Dëst féiert dozou, datt d’Awunner an hiren Zëmmer bleiwe mussen. Wat sinn d’Grënn fir dëse Retard?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question à Madame la Ministre de la Famille et de l’Intégration concernant la situation actuelle dans les structures pour personnes en situation de handicap. Selon la réponse à la question parlementaire n°2284, les gestionnaires des structures ...

Weider liesen

Wéi wäit ass de Minister mat der Reform vum “chèque-service accueil” (CSA)?

Monsieur, Nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse concernant le chèque-service accueil. L’accord de coalition envisage une analyse du mode de financement de l’accueil des enfants, actuellement réglé par le système ...

Weider liesen

Firwat sinn net alleguer d’ Elteren iwwer d’ Méiglechkeet vun engem Accueil vu mueres 7:00 Auer bis 8:00 Auer informéiert ginn.

Här Prësident, Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, biede mir lech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Erzéiungsminister weiderzeleeden. Eisen Informatioune no sinn net alleguer d’ Elteren iwwer d’ Méiglechkeet vun engem Accueil vu mueres 7:00 Auer bis 8:00 Auer informéiert ginn. An dësem Kontext wëlle mir folgend Froen un den Här Minister stellen: Kann de Minister dat bestätegen? Am Fall wou dëst ...

Weider liesen

Wéi kann et sinn datt Educateuren, déi Iwwerstonnen am Precoce halen, dës net kënnen ausbezuelt kréien ?

Monsieur,   Nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterons poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Education nationale. Les éducateurs intervenant comme deuxième personne dans une classe de l’éducation précoce n’ont pas le droit, contrairement aux enseignants des mêmes classes, de se voir rémunérer les ...

Weider liesen